REZULTATI PROJEKTA FRESH, KI SO NA VOLJO

Projekt FRESH se je začel leta 2017, konča pa zdaj v letu 2020, s pomembnimi rezultati, ki so predlagali inovativen pristop za reševanje neskladja med kvalifikacijami prek HRM.

Glavni cilj FRESH je zmanjšati neusklajenost kvalifikacij v agroživilski industriji. Cilji projekta so okrepiti konkurenčnost malih kmetijskih in živilskih podjetij v EU in zmanjšati navidezne neusklajenosti kvalifikacij s krepitvijo vseživljenjskega učenja na strateškem področju človeških virov v malih podjetjih agroživilskega sektorja, posebej naslovljenih na vodje kadrov, ki nimajo ali le malo usposabljanja o UČV (HRM).

Učinek je že pomagal kulturi malih podjetij k boljši zavezanosti k UČV, kar med drugim pomeni tudi odločno sodelovanje z vseživljenjskim učenjem osebja.

Po dveletnem projektu so nekateri njegovi glavni rezultati:

 1. Razvoj evropskega standarda poklicne usposobljenosti (IO1). Rezultate tega izida lahko najdete v razdelku za strokovne kompetence.
 2. Razvoj kurikuluma o strateškem upravljanju človeških virov za mala podjetja v agroživilskem sektorju (IO2). Razvoj usposabljanja: neformalno usposabljanje, ki je upoštevalo vse evropske standarde za lažje priznavanje kompetenc prek meja. To vključuje več dokumentov, kot so:
  1. Profil usposabljanja. Vključuje splošne informacije o usposabljanju, učni poti, strukturi modulov in njegovih učnih enot, učnem namenu in učnih ciljih učnih enot
  2. Gradivo za udeležence usposabljanja. Dokument z vsemi enotami, vsebino modulov, glosarjem in referencami.
  3. Vodnik za ocenjevanje. Pripravljen za pomoč trenerju ali učitelju pri načelih ocenjevanja in metodologiji tečaja (obseg izpitov, spletno ocenjevanje, zaključek certificiranja; metoda ocenjevanja; metode in merila; študijski primeri in vaje).
  4. Metodološki vodnik. Praktični priročnik za uporabo e-platforme. Pojasnjuje tudi tehnično in izobraževalno ozadje tečaja.
  5. Gradivo za učitelje in trenerje usposabljanja. Dokument, ki združuje vodnik za ocenjevanje, metodološki vodnik in Gradivo za udeležence usposabljanja.
   Te najdete v razdelku Kurikulum.
 3. Razvoj odprtokodnega sistema za upravljanje učenja in integracija vsebine izobraževalnih tečajev (IO3).
  Preverite razdelek spletnega usposabljanja za registracijo in prijavo.

Dodaj komentar