Ključne informacije projekta

Program: Erasmus +
Ključni ukrepi: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks
Ukrep: Strateška partnerstva
Naziv projekta: agriFood open educational RESources for Human capital managers  (Agroživilski odprti izobraževalni viri za upravljalce s človeškim kapitalom)
Kratica projekta: FRESH
Začetni datum: 15.10.2017
Datum zaključka: 14.12.2019