Strokovne kompetence

Eden od rezultatov projekta ter najpomembnejši rezultat je Evropski standard strokovne usposobljenosti.

Gre za skupni okvir kvalifikacij na področju evropske sheme spretnosti, kompetenc in znanja, ki jih je potrebno imeti na delovnem mestu. Evropski standard strokovne usposobljenosti sledi evropskemu okvirju kvalifikacij (EOK) in bo služi kot temeljna struktura za izdelavo kurikuluma in vodnika za ocenjevanje na podlagi.

Agroživilska panoga se sooča s posebnimi in resnimi kadrovskimi izzivi, njihovo strokovno upravljanje pa bo pomemben vir konkurenčne prednosti na prihajajočem svetovnem agroživilskem trgu. Kljub temu se številna podjetja tega dejstva ne zavedajo, običajno sovpadajo s podjetji s šibkim strateškim UČV (ang. HRM).

Evropski standard strokovne usposobljenosti sestoji iz:

Tu lahko naložite dokumente, ki so bili pripravljeni v projektu. Priprava Evropskega standarda strokovne usposobljenosti je vključevala 4 različna orodja:

  • Analize specifičnih izzivov, s katerim se soočajo HR managerji
  • Analize specifičnih izzivov centrov usposabljanja na področju UČV
  •  Anketa za agroživilske organizacije
  •  Elaborat Evropskega standarda strokovne usposobljenosti v vsaki partnerski državi