Novice po državah

National events were organized in all partner countries in in order  to raise awareness about the increasingly key role HRM is playing in firms’ competitiveness, about the limited levels of talent management commitment in the country compared to European counterparts, and to encourage participants to mainstream, deliver or take up the e-learning “Human Resources Management in small companies of the agri-food sector” course and platform as well as mainstreaming lifelong learning policies in companies and public agencies.

 

Here you can find a list of all national events that took place during the implementation of the FRESH project in all partners’ countries:

FEDACOVA in Fundación Equipo Humano sta sodelovala pri organizaciji dogodka z naslovom “Kako posodobiti upravljanje osebja v agroživilskem sektorju?”, Ki je potekal 4. decembra 2019 na sedežu BBVA. Dogodek je bil pripravljen v okviru evropskega projekta FRESH, ki si prizadeva za izboljšanje kadrovskih znanj v agroživilskem sektorju.

Na dogodku se je udeležilo 30 ljudi z različnimi profili, kot so: odgovorni v agroživilskem MSP, predstavniki drugih industrijskih združenj; Sindikati; Centri za poklicno usposabljanje in javne agencije v zvezi z industrijskim in izobraževalnim razvojem.

Dan je izpolnil začrtane cilje: najprej se je dan začel z interaktivno dejavnostjo, ki jo je organiziral kadrovski svetovalec iz Fundación Equipo Humano. Udeleženci so bili povabljeni, da se preko te dejavnosti naučijo obvladovanja sprememb v človeških virih.

Nato sta Fundación Equipo Humano in FEDACOVA predstavila obseg evropskega projekta FRESH in kako se ta projekt odziva na potrebe osebja na področju upravljanja kadrov v MSP v agroživilskem sektorju. Poleg tega je Fundación Equipo Humano predstavil spletno platformo za usposabljanje, ki je primerna za managerje in kadrovnike v MSP v tem sektorju.

Spodaj si lahko ogledate nekaj slik.

EDITC je organiziral in izvedel dogodek 19. decembra 2019 v hotelu Landmark. Namen dogodka je bil predstaviti rezultate evropskega projekta FRESH, ki ga financira ERASMUS +. Projekt si prizadeva za izboljšanje kadrovskih znanj v agroživilskem sektorju.

Dogodka se je udeležilo 42 ljudi iz različnih organizacij, ki delajo v malih in srednjih podjetjih, ter kadrovnikov iz različnih organizacij, ki so zainteresirani za uporabo pristopa FRESH in prenašanje rezultatov v svoje organizacije. Profil organizacij je bil od agroživilskih MSP-jev, predstavnikov sindikatov; Centri za poklicno usposabljanje in javne agencije v zvezi z industrijskim in izobraževalnim razvojem. Poleg tega so se udeležili predstavniki ciprske organizacije za standardizacijo, da bi ocenili rezultate z možnostjo nadaljnjega razvoja gradiva, ki vodi do certificiranja.

Dogodek se je začel s kratko predstavitvijo cilja projekta, obsega, izvedenih aktivnosti, ki jim je sledila analiza in predstavitev rezultatov. Po kratkem premoru z aktivnostjo za spodbujanje, je sledila poglobljena analiza OER fresh-elearn.projectsgallery.eu

Med predstavitvijo platforme za e-učenje so udeleženci lahko ustvarjali in se prijavili na platformo iz svojih mobilnih naprav in si ogledali, kako platforma deluje.

Potekala je seja Q & A, na kateri so udeleženci imeli možnost postavljati vprašanja in razpravljati o dodani vrednosti takega OER.

Dogodek smo zaključili z oceno dogodka in predstavljenimi rezultati. Sledil je koktajl.

 

Grški dogodek FRESH je zbral več kot 40 ljudi, ki so predstavljali živilsko industrijo, organizacije za podporo podjetju, organizacije za poklicno usposabljanje, univerzitetne profesorje in študente. Potekal je 5. decembra 2019.

Dogodek je ena od aktivnosti v okviru projekta FRESH. Cilj je bil predstaviti glavne cilje, pa tudi nekatere rezultate. Vključeval je tudi povezane informacije in posodobljene študije o spretnostih, ki jih zahteva trg dela, in o tem, kako se podjetja in oddelki za človeške vire lahko spopadejo s trenutnimi izzivi v novih panogah. Med dogodkom je bil poudarjen pomen vseživljenjskega učenja, k čemer bo zagotovo prispevala spletna platforma usposabljanja FRESH.

Dogodek se je začel s predstavitvijo projekta FRESH s strani generalnega direktorja SEVT, nato pa na temo “Človeški viri v dobi industrije 4.0 – poklici in spretnosti”, s predstavitvijo Helenske zveze podjetij. Naslednja tema je bila »Delovno okolje v digitalni dobi: nove tehnologije in enake možnosti«, predstavljena pa je bila s strani predstavnika AKCENTURE. Zadnji dve predstavitvi sta bili narejeni od dveh multinacionalnih podjetij z visokim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju kadrovskih služb, Nestle Hellas SA & Coca Cola 3E Hellas SA, ki pokriva teme “Moderniziranje kadrovskih oddelkov za potrebe sodobne prehrambene industrije” in “Vpliv 4. industrijska revolucija prehrambene industrije “. Obe podjetji sta sodelovali in posredovali povratne informacije o rezultatih projekta FRESH skupaj z drugimi, ki so del mreže SEVT. Med predstavitvijo so bili predstavljeni vsi cilji projekta, pripomočki, spletna platforma in pripravljeni materiali, ki jih je ustvaril projekt FRESH. 

 

Po koncu predstavitve je sledila predvsem razprava o tem, kako lahko MSP podjetja sledijo trenutnim trendom na področju upravljanja s človeškimi viri, spretnosti in digitalizacije. Izpostavljeno je bilo, da je treba v MSP podpirati usposabljanje, orodja in pomoč, da bi spremljali razvoj in zmanjšali razkorak v spretnostih v kadrovskem znanju v državah EU in med njimi. Končni zaključek dogodka je bil, da so orodja, ki jih ponuja projekt FRESH, več kot potrebna, da bi dosegli prelomnico v sektorju HR.

 

Objava v razdelku Novice spletnega mesta SEVT: http://www.sevt.gr/gr/news-details/HMqJsw/ekdhlwsh-sebt-etp-food-life

 

BIC Ljubljana je gostil dogodek Biotehnološke veščine za inovacije in trajnost agroživilske industrije v okviru niza konferenc in dogodkov na temo “Trendi in izzivi v prehrambeni tehnologiji, prehrani, gostoljubju, turističnem izobraževanju in usposabljanju” v Ljubljani, 23. oktobra 2019.

Dogodka se je udeležilo 40 ljudi z različnih področij: peki, slaščičarji, kuharji in vodje restavracij, strokovnjaki Območne obrtne zbornice, vršilec dolžnosti direktorja Turistične in gostinske zbornice Slovenije, predstavniki različnih podjetij za pridelavo hrane in vina / piva, kmetje itd. FRESH prireditev je gostila posebnega gosta, državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška, ki je udeležence pozdravil.

BIC Ljubljana je pripravil predstavitev ključnega vprašanja (sklic na izjavo cedefop: CEDEFOP (2015): očitne razlike v kvalifikacijah so povezane z majhno zavezanostjo delodajalcev k neučinkovitim ravnanjem s človeškimi viri (HRM). 39% podjetij v EU je prizadetih zaradi neusklajenosti spretnosti, vendar se je očitna razlika med spretnostmi pokazala za kar 80% od njih. Z izgradnjo zmogljivosti na strateškem UČV lahko podjetja ustvarijo konkurenčno prednost s privlačenjem, razvojem in ohranjanjem talentov v podjetjih. HRM je vir konkurenčne prednosti.) BIC je predstavil cilje projekta FRESH (valorizacija našega materiala za razširjanje: brošura, videoposnetki in tudi glavni rezultati projekta: vsebina usposabljanja, orodje (platforma) s predstavitvijo v živo med dogodkom.