Intelektualni rezultati

FRESH bo razvil odprto spletno usposabljanje za “HR managerje malih podjetij v agroživilskem sektorju”  skozi sodelovalno razvojno metodologijo, ki vključuje svetovalce za HRM, vodje usposabljanja in kadrovnike iz malih podjetij agroživilske industrije. Kurikulum bo vseboval niz učnih ciljev in učne izide, vsebine, metode vrednotenja in inovativno metodologijo usposabljanja. Spletno usposabljanje bo podprto s sistemom za upravljanje učenja, ki bo managerjem s področja HR omogočal fleksibilen in prost dostop do visoko kakovostnih vsebin in učnih metodologij.

Odprta licenca za usposabljanje in njegova popolnoma spletna oblika, bo zunanjim CVET centrom in podjetjem omogočila brezplačno integracijo usposabljanja v svoje okolje ali storitve, omogočala bo posodobitve in izboljšave. Poleg tega odpira nove tržne priložnosti organizacijam, ki želijo vsebino prenesti ter jo uporabiti v drugih industrijskih sektorjih ali povečati področje usposabljanja z dodatnimi storitvami.

Skozi projekt FRESH bomo pripravili:

1. Evropski standard strokovne usposobljenosti

Ta se nanaša na skupni okvir kvalifikacij v okviru evropske sheme spretnosti, kompetenc in znanj, ki jih je potrebno pridobiti na delovnem mestu. Pri tem se bomo sklicevali na Evropski kvalifikacijski okvir, ki bo služil kot temeljna struktura za izdelavo končnega kurikuluma, ki je tudi podlaga za ocenjevanje ob koncu usposabljanja.

Ta projektni rezultat bo sestavljen iz:
• Nacionalnega konteksta, analize HRM in potrjevanja kompetenc
• Evropskega kvalifikacijskega standarda strokovne usposobljenosti za managerje kadrov v majhnih podjetjih na področju agroživilskega sektorja.
• Diplome

 

2. Razvoj kurikuluma za program usposabljanja na področju upravljanja s človeškimi viri za majhna podjetja agroživilskega sektorja.

Ta projektni rezultat bo opremil nizko strokovno usposobljene HR managerje z nujno potrebnim, uporabnim znanjem, usposobljenostjo in spretnostmi, povezanimi s funkcijami HRM v agroživilskem sektorju. Pričakovani učni izidi bodo omogočili priložnost, da HRM managerji preusmerijo poslovno kulturo organizacij k bolj kreativni in inovativni uporabi strategij. Te bodo omogočile boljše privabljanje, razvijanje in ohranjanje talentov v agroživilskem sektorju ter s tem vplivale na zmanjšanje neskladnosti v poklicnih spretnostih.

Kurikulum sestavljajo:
• 1 profil usposabljanja
• 1 priročnik za študente
• 1 vodnik za potrjevanje kompetenc
• 1 smernice za uporabo metodologije
• 1 priročnik za učitelja
• 4 video posnetek za usposabljanje

 

3. Razvoj odprtokodnega spletnega sistema za upravljanje učenja (LMS) in integracija vsebine usposabljanj

Cilj razvoja odprtokodnega spletnega sistema za upravljanje učenja (LMS) je vključevanje odprtih, fleksibilnih in interaktivnih izkušenj s področja usposabljanja, ki olajšujejo prehod malih podjetij v agroživilski industriji v bolj v talente usmerjeno kulturo organizacije. Tehnologija, ki podpira e-učenje, je v projektu ključnega pomena, saj se tako HR managerjem omogoči enostaven dostop do vsebin, kjerkoli kjer je omogočen dostop do interneta in ne glede na dan v mesecu. To orodje, aktualno za digitalno dobo, omogoča odprto in prilagodljivo usposabljanje, ki učencem omogoča fleksibilno učenje po lastnem tempu, ob enem pa tudi preprosto multiplikacijo po Evropi.