Projektni predlog FRESH

FRESH predlaga inovativen pristop za odpravljanje neusklajenosti poklicnih spretnosti prek upravljanja s človeškimi viri (HRM).

Cilj projekta je prispevati k zmanjšanju neusklajenosti poklicnih spretnosti v agroživilski industriji. Cilji projekta so krepitev konkurenčnosti malih podjetij, ki se ukvarjajo z agroživilsko industrijo v EU in zmanjšanje očitnih neusklajenosti poklicnih spretnosti preko krepitve vseživljenjskega učenja o strateškem HRM v teh podjetjih, še posebej ciljamo na kadrovnike z brez ali malo usposabljanja na področju upravljanja s človeškimi viri (HRM). Učinek, ki ga želimo doseči, je premik v kulturi malih podjetij v smeri močnejše zavzetosti do upravljanja s človeškimi viri. Med drugim spodbujati spremembe, predvsem načrtno vključevanje zaposlenih v vseživljenjsko učenje.