Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί ένα εργαλείο για τη βελτίωση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της μη τυπικής συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης χρησιμοποιεί καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους και ψηφιακά ανοιχτά κανάλια. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 ενότητες, που περιλαμβάνουν, 4 εκπαιδευτικά βίντεο, γραπτό υλικό, μελέτες περιπτώσεων, αξιολόγηση, ανοιχτές συζητήσεις και σχόλια.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τα ακόλουθα:

  • 1 Προφίλ εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τη μαθησιακή πορεία, τη δομή των ενοτήτων και τις εκπαιδευτικές μονάδες, τους μαθησιακούς στόχους και σκοπούς των μαθησιακών μονάδων
  • 1 Βιβλίο Εκπαιδευόμενου. Έγγραφο με όλες τις ενότητες, το περιεχόμενο των ενοτήτων, γλωσσάρι και αναφορές.
  • 1 Οδηγός Αξιολόγησης. Βοηθάει τον εκπαιδευτή ή τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει τις αρχές αξιολόγησης και τη μεθοδολογία του προγράμματος (σκοπός εξετάσεων, διαδικτυακή αξιολόγηση, ολοκλήρωση πιστοποίησης, μέθοδος βαθμολόγησης, μέθοδοι και κριτήρια · μελέτες περιπτώσεων και ασκήσεις).
  •  1 Οδηγός Μεθοδολογίας. Πρακτικός οδηγός για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Εξηγεί επίσης το τεχνικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο του προγράμματος.
  • 1 Βιβλίο Εκπαιδευτών. Έγγραφο που συγχωνεύει τον Οδηγό Αξιολόγησης, τον Οδηγό Μεθοδολογίας και το Βιβλίο του Εκπαιδευόμενου.
  • 4 βίντεο. Σύντομα πρακτικά βίντεο που εξηγούν το βασικό περιεχόμενο της κάθε ενότητας καθώς και πώς να αλληλεπιδράτε με την διαδικτυακή πλατφόρμα.


Για πρόσβαση σε κάθε ένα από τα έγγραφα αυτά, κάντε κλικ σε κάθε ένα από αυτά ή εγγραφείτε στην πλατφόρμα e-learning και στο σχετικό πρόγραμμα.