Επαγγελματική επάρκεια

Ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο επαγγελματικής επάρκειας.

Αναφέρεται σε ένα κοινό πλαίσιο προσόντων στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού σχεδίου δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων που πρέπει να αποκτηθούν στον χώρο εργασίας. Επομένως, η κύρια αναφορά είναι το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, το οποίο χρησιμεύει ως βασική δομή για την κατασκευή ενός τελικού προγράμματος αξιολόγησης στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ο Κλάδος των Τροφίμων αντιμετωπίζει συγκεκριμένες και σοβαρές προκλήσεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και η ικανοποιητική του διαχείριση θα αποτελέσει σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην επικείμενη παγκόσμια αγορά. Ωστόσο, πολλές εταιρείες δεν το γνωρίζουν αυτό, και συνήθως είναι αυτές που έχουν αδύναμα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Επαγγελματικής Επάρκειας αποτελείται από:

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το έγγραφο που αναπτύχθηκε από το έργο. Η ανάπτυξη ενός προτύπου επαγγελματικής επάρκειας αναπτύχθηκε μέσω 4 διαφορετικών εργαλείων:

  • Ανάλυση των συγκεκριμένων προκλήσεων για τους Υπευθύνους του Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Ανάλυση των συγκεκριμένων προκλήσεων για τους Υπευθύνους του Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Ερωτηματολόγιο για τις επιχειρήσεις του Κλάδου των Τροφίμων
  • Εκπόνηση ευρωπαϊκού προτύπου επαγγελματικής επάρκειας για κάθε χώρα