Εθνικές εκδηλώσεις

Η εκδήλωση, που οργανώθηκε από τη FEDACOVA και τον Fundación Equipo Humano, είχε ως τίτλο «Πώς θα εκσυγχρονιστεί η διαχείριση του προσωπικού στον Κλάδο των Τροφίμων» και πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια στις 4/12/2019. 

30 άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωση από διάφορους χώρους, όπως: υπεύθυνοι μικρών επιχειρήσεων τροφίμων, εκπρόσωποι άλλων βιομηχανικών ενώσεων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη Βιομηχανική και Εκπαιδευτική Ανάπτυξη

Με την εκδήλωση εκπληρωθήκαν οι προβλεπόμενοι στόχοι: η μέρα ξεκίνησε με μια διαδραστική άσκηση που διοργανώθηκε από έναν σύμβουλο HR του Fundación Equipo Humano. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μάθουν μέσω αυτής της δραστηριότητας πώς διαχειρίζονται τις αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό έργο FRESH και ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται το Έργο στις εκπαιδευτικές ανάγκες της διαχείρισης  του ανθρώπινου δυναμικού για τις ΜμΕ του Κλάδου των Τροφίμων. Επιπλέον, παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης για το προσωπικό του HR. 

Παρακάτω θα βρείτε κάποιες φωτογραφίες

Ο Οργανισμός EDITC διοργάνωσε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Landmark. 

Το έργο FRESH παρουσιάστηκε σε 42 Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και εκπροσώπους από ΜμΕ στην Κύπρο, καθώς και σε εκπροσώπους Κέντρων Δια βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Δημόσιων Οργανισμών και Δήμων και άλλους βασικούς παράγοντες της Βιομηχανίας Τροφίμων. Τα κύρια αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν δίνοντας έμφαση στο τελικό προϊόν, την πλατφόρμα E-Learning. 

Το έργο είχε θετική αποδοχή και οι συμμετέχοντες έδειξαν ενδιαφέρον για το γεγονός ότι η πλατφόρμα είναι ένας ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος, διαθέσιμος σε όλους. Μετά τις παρουσιάσεις, υπήρξε ανοιχτή συνεδρία με ερωτήσεις και απαντήσεις και χρόνος για δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων.

Η εκδήλωση του FRESH στην Ελλάδα συγκέντρωσε περισσότερα από 40 άτομα που εκπροσωπούσαν τη Βιομηχανία Τροφίμων, οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης και πανεπιστήμια. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 5 Δεκεμβρίου 2019.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο να παρουσιαστούν, από σημαντικά στελέχη της αγοράς, σύγχρονες μελέτες για τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας καθώς και τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις της λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου FRESH από τη Γεν. Διευθύντρια του ΣΕΒΤ, και ακολούθησε ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ με το θέμα «Το Ανθρώπινο Δυναμικό στην Εποχή της Βιομηχανίας 4.0 – Απασχόληση & Δεξιότητες». Το επόμενο θέμα ήταν «Το εργασιακό περιβάλλον στην ψηφιακή εποχή: νέες τεχνολογίες και ίσες ευκαιρίες» και παρουσιάστηκε από εκπρόσωπο της ACCENTURE. Οι 2 τελευταίες παρουσιάσεις έγιναν από 2 εταιρείες με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα HR, από τη Nestle Hellas SA & τη Coca Cola 3E Hellas AE καλύπτοντας τα θέματα «Εκσυγχρονίζοντας τα τμήματα HR ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Βιομηχανίας Τροφίμων» & «Οι επιπτώσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στη Βιομηχανία Τροφίμων». 

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΜμΕ μπορούν να παρακολουθήσουν τις τρέχουσες τάσεις στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τις δεξιότητες και την ψηφιοποίηση και επισημάνθηκε ότι πρέπει να δοθούν κατάρτιση, εργαλεία και βοήθεια προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο http://www.sevt.gr/gr/news-details/HMqJsw/ekdhlwsh-sebt-etp-food-life

Το BIC Ljubljana φιλοξένησε την εκδήλωση του έργου FRESH στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Τάσεις και προκλήσεις στην τεχνολογία τροφίμων, τη διατροφή, τη φιλοξενία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Λιουμπλάνα, στις εγκαταστάσεις του BIC, στις 23 Οκτωβρίου 2019.

Οι 40 συμμετέχοντες της εκδήλωσης προερχόταν από εταιρείες τροφίμων, φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων, σχολικές και δημόσιες υπηρεσίες που συνδέονται με τη βιομηχανική και εκπαιδευτική ανάπτυξη. Οι συμμετέχοντες έδειξαν ενδιαφέρον για το έργο και ιδιαίτερα για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Στην εκδήλωση του FRESH φιλοξενήθηκε ο υπουργός Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων, κ. Jože Podgoršek, ο οποίος έδωσε μια εισαγωγική ομιλία για να χαιρετήσει τους συμμετέχοντες. 

Το BIC Ljubljana παρουσίασε το βασικό ζήτημα δηλαδή, την έκθεση του CEDEFOP: CEDEFOP (2015): Τα εμφανή κενά δεξιοτήτων συνδέονται με τη χαμηλή δέσμευση των εργοδοτών για αναποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HRM). Το 39% των εταιρειών της ΕΕ επηρεάζονται από τις αναντιστοιχίες των δεξιότητων, αλλά το προφανές χάσμα δεξιοτήτων διαπιστώθηκε αληθές για το 80% αυτών. Η οικοδόμηση δεξιοτήτων για το στρατηγικό HR μπορεί να δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της προσέλκυσης, της ανάπτυξης και της διατήρησης ταλέντων στις επιχειρήσεις. Το HRM είναι πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το BIC παρουσίασε τους στόχους του έργου FRESH (φυλλάδιο, βίντεο και κύρια αποτελέσματα του έργου: το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, την πλατφόρμα) με μια ζωντανή παρουσίαση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.