Βασικές πληροφορίες έργου

Πρόγραμμα: Erasmus+

Βασική δράση: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών

Δράση: Strategic Partnerships

Τίτλος έργου: agriFood open educational RESources for Human capital managers

Ακρώνυμο: FRESH

Ημερομηνία έναρξης: 15/10/2017

Ημερομηνία λήξης: 14/12/2019