Διεθνές Συνέδριο στη Γαλλία

Οι συνεργάτες του FRESH σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τα κύρια επιτεύγματα του έργου, συμπεριλαμβανομένου ενός καινοτόμου διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Παρακολουθήστε το Τελικό Διεθνές Συνέδριο του FRESH.

Το έργο FRESH στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων του Κλάδου των Τροφίμων με τον εκσυγχρονισμό των πρακτικών για την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την ημερήσια διάταξη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε https://www.ania.net/

Στις 10/12/2019, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου FRESH (Agrifood Open Educational Resources for Human Capital Managers). Το έργο ξεκίνησε το 2017 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών του Κλάδου των Τροφίμων παρέχοντας πολύ πρακτική κατάρτιση στους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού για την εφαρμογή μιας στρατηγικής για τους μισθούς και τις προσλήψεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Η εκδήλωση αυτή ήταν μια ευκαιρία για τους Γάλλους και Ευρωπαίους εκπροσώπους των Κλάδων των Τροφίμων και της κατάρτισης να αξιολογήσουν τις δράσεις και τα εργαλεία που τέθηκαν σε εφαρμογή.

Ακόμα και σήμερα, λίγες εταιρείες θεωρούν το ανθρώπινο δυναμικό ως πραγματικό μοχλό ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. Εξακολουθεί να θεωρείται, πολύ συχνά, ως μη στρατηγικές λειτουργίες υποστήριξης. Σύμφωνα με μια έρευνα για τους ανθρώπινους πόρου που διεξήχθη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα FRESH (Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος και Σλοβενία), το 39% των εταιρειών της ΕΕ επηρεάζονται από την αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που αναζητούνται και των πραγματικών αναγκών τους. Οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις ανέφεραν επίσης ελλείψεις στην εκπαίδευση και σε εργαλεία όσον αφορά στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, αλλά και στη δέσμευση των εργαζομένων.

Αυτά, μεταξύ άλλων, ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στο Τελικό Συνέδριο στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, όλοι οι εταίροι του έργου FRESH από τις αντίστοιχες χώρες, 3 Σύνδεσμοι επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών (ANIA για τη Γαλλία, FEDACOVA για την Ισπανία και ΣΕΒΤ για την Ελλάδα), ένας ειδικός στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (Fundación Equipo Humano, Ισπανία), ένας προγραμματιστής τεχνολογίας πληροφορικής (EDITC, Κύπρος) και 2 κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (BIC Λιουμπλιάνα και NEC Cerknica, Σλοβενία) εξέθεσαν τα αποτελέσματα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των 2 ετών εφαρμογής του έργου.

Μερικά από τα αποτελέσματα ήταν το ευρωπαϊκό πρότυπο επαγγελματικής επάρκειας (NEC), μια επισκόπηση των αναγκών των υπεύθυνων του ανθρώπινου δυναμικού (Ισπανία, Γαλλία, Σλοβενία και Ελλάδα) (NEC), την ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών για το στρατηγικό HR για τις μικρές επιχειρήσεις του Κλάδου των Τροφίμων (FEH) και την παρουσίαση του συστήματος διαχείρισης μάθησης ανοιχτού κώδικα (EDITC). Τα αποτελέσματα θα επιτρέψουν την ψηφιακή κατάρτιση, ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ΜμΕ που αντιμετωπίζουν μια πολύ ανταγωνιστική αγορά εργασίας, σε ένα πλαίσιο υψηλών αναγκών σε δεξιότητες. Αυτά τα εργαλεία θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν μια πραγματική στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων.

Πραγματοποιήθηκε ένα τελικό κοκτέιλ όπου όλοι οι συμμετέχοντες και οι εταίροι του FRESH μπόρεσαν να συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες για μελλοντικές πιθανές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Κλάδος, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω στρατηγικών σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, συστημάτων δια βίου μάθησης σε εταιρείες και πιθανές λύσεις για αναντιστοιχία δεξιοτήτων και διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ.